Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
20 มี.ค. 62
10K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ศิลปากร เปิดรับรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

TCAS 62 ม.ศิลปากร รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
10K views | 20 มี.ค. 62
2,364 คน
17 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
17
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT 
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2562
- ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะความถนัด *คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 - 14 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 62

Related Content