Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ โควตาพื้นที่อีสาน
18 ก.พ. 62
572 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี เปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ โควตาพื้นที่อีสาน
พื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี คณะพยาบาลศาสตร์ โควตาพื้นที่อีสาน
572 views | 18 ก.พ. 62
40 คน
08 ก.พ. 62 - 20 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
08

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
40 คน
2.50
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- ผู้สมัครต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในพื้นที่โควตากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ ผู้ปกครองของผู้สมัครมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในพื้นที่โควตากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2 ปี 2562
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 08 ก.พ. - 20 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 08 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 เม.ย. 62

Related Content