Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS62 62 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ (3 โครงการ)
24 ม.ค. 62
1K views
Shares
0

TCAS62 62 ม.เชียงใหม่ เปิดรับรอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ (3 โครงการ)

รับตรงม.เชียงใหม่ (3 โครงการ)
1. โควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
2. โครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ
3. โครงการชาวไทยภูเขา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- ศึกษาจากโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ

**เฉพาะผู้สมัครโครงการชาวไทยภูเขา** 
- ต้องเป็นชาวไทยภูเขา สัญชาติไทย และมีชาติพันธุ์ คุณสมบัติเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.25
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามที่กำหนด
- สอบข้อเขียน หรือ สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 250 บาท ชำระกับทางหน่วยรับสมัครโรงเรียนของตัวเอง
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 10 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

Related Content