Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio
17 ต.ค. 61
58K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธ.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 4 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

**กำหนดการอื่น ๆ ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ**
Related Content