Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 มิ.ย. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับคณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3K views | 25 มิ.ย. 62
60 คน
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
21

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (บัณฑิตสองสถาบัน)
25 คน
3.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ
25 คน
3.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมยานยนต์
10 คน
3.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- ผู้สมัครโรงเรียนนานาชาติ หรือต่างประเทศ ต้องส่งใบรับรองการศึกษาที่เทียบเท่ากับชั้น ม. 6
- GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนนมาตรฐานตามหมวดวิชาที่กำหนด
- มีผลสอบ Basic Engineering and Sciences Examination ระดับ “C”
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย
กำหนดการ
รับสมัคร
: 21 - 25 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 02 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 03 ก.ค. 62

Related Content