Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 พระจอมเกล้าธนบุรี TCAS รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment
17 ต.ค. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- ปวช. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX 5 เทอม
- คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

Related Content