Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.มหิดล รอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
19 ก.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.มหิดล เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

รับตรง 63 ม.มหิดล รอบที่ 1 Portfolio คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
2K views | 19 ก.ย. 62
ไม่ระบุ
16 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62
เหลืออีก 5 วัน
16

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม. 6 หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
- หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. ค่าย 1 เป็นต้นไป
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณา Portfolio (ทำเป็นไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 3 MB เท่านั้น)
- VDO แนะนำตนเองภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
- เรียงความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อ
เพราะเหตุใดนักเรียนจึงมีความประสงค์จะศึกษาต่อทางด้าน IT และคอมพิวเตอร์ และจะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรในอนาคต
- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 ก.ย. - 25 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 พ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 16 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 พ.ย. 62

Related Content