Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 5 สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)
29 มิ.ย. 61
1K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รรอบที่ 5 สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน โครงการ ช่อศรีตรัง 1 (รอบ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 5 สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)
1K views | 29 มิ.ย. 61
50 คน
04 ก.ค. 61 - 18 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
04

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)
50 คน
2.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระในวันสอบสัมภาษณ์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 18 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 25 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 ก.ค. 61

Related Content