Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ทักษิณ รอบที่ 5 โครงการรับตรงวิธีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
20 มิ.ย. 61
1K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 โครงการรับตรงวิธีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

รับตรง 61 ม.ทักษิณ รอบที่ 5 โครงการรับตรงวิธีพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
1K views | 20 มิ.ย. 61
40 คน
15 มิ.ย. 61 - 06 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
15

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
20 คน
2.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการยางและพอลิเมอร์
20 คน
2.25
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต 
- วุฒิการศึกษา ปวช. ประเภทอุตสาหการ
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.25
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 370 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 มิ.ย. - 06 ก.ค. 61

Related Content