Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ขอนแก่น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ
14 มิ.ย. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ขอนแก่น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โครงการพิเศษ
3K views | 14 มิ.ย. 61
80 คน
25 มิ.ย. 61 - 03 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
25

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ O-net
GAT/PAT :PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ เทียบเท่า  
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
- พิจารณาผลคะแนน PAT 3
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ งานพัฒนาวิชาการและพัฒนานักศึกษา ชั้น 1
ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ค่าสมัคร 700 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 มิ.ย. - 03 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 13 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 ก.ค. 61

Related Content