Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
08 พ.ค. 61
14K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร.ก.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- GPAX 6 เทอม 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน O-NET , GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์ หรือ ทดสอบทักษะเฉพาะ ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cup.net ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร
- เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ ค่าสมัครอันดับแรก 300 บาท อันดับต่อไป 200 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 13 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 พ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 04 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 มิ.ย. 61

**ระเบียบการหน้าที่ 236 - 241 หรือกด Ctrl + f พิมพ์คำว่า "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ"
Related Content