Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Home > Knowledge > Religion
Editor's Picks
การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ "ประมุขแห่งคณะสงฆ์"
คำว่า "สังฆราช" แปลว่า ราชาของสงฆ์ ราชาของหมู่คณะ สมเด็จพระสังฆราช จึงหมายถึง พระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล และทรงเป็นประธานการปกครองคณะสงฆ์ ตำแหน่งนี้น่าจะมีที่มาจากคณะสงฆ์ไทย นำแบบอย่างมาจาก ลัทธิลังกาวงศ์ นับแต่สมัยกรุงสุโขทัยที่ พ่อขุนรามค
พุทธ | 5K Views
Contents of the week
รายงานพิเศษ : พระเมรุมาศ กับสื่อสัญลักษณ์ถึงความมั่นคงของประเทศ พระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์
พระเมรุมาศตามโบราณราชประเพณีกรุงศรีอยุธยานั้นมีความยิ่งใหญ่โอฬารมาก สอดคล้องกับหลักที่ว่า การสร้างพระเมรุมาศถือเป็นความมั่นคงของประเทศ พระเมรุมาศของรัชกาลใดยิ่งใหญ่ กิตติศัพท์จะขจรเลื่องลือ ประกาศให้รับรู้ว่าบ้านเมืองรัชกาลนั้นเข้มแข็งให้เป็นที่เกรงขามแก่
พุทธ | 3K Views
การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ "ประมุขแห่งคณะสงฆ์"
คำว่า "สังฆราช" แปลว่า ราชาของสงฆ์ ราชาของหมู่คณะ สมเด็จพระสังฆราช จึงหมายถึง พระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑล และทรงเป็นประธานการปกครองคณะสงฆ์ ตำแหน่งนี้น่าจะมีที่มาจากคณะสงฆ์ไทย นำแบบอย่างมาจาก ลัทธิลังกาวงศ์ นับแต่สมัยกรุงสุโขทัยที่ พ่อขุนรามค
พุทธ | 5K Views
ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (ตอนที่ 1)
พระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงบุษบก 9 ยอด มีรูปแบบการก่อสร้างที่วิจิตรตระการตาและยิ่งใหญ่ตามแนวคิดเรื่องคติจักรวาลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนา โดยเปรียบพระเมรุมาศเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจ
พุทธ | 7K Views
รักให้เป็น โดย พระมหาสมปอง
รักให้เป็น โดย พระมหาสมปอง หากโยมจะรัก ต้องรักให้เป็น ต้องให้เกิดประโยชน์ ทั้งแก่ตัวเอง และแก่คนที่โยมรัก ไม่ใช่รักหมาเกลียดแมว หรือรักแบบหัวปักหัวปำ รักคุด รักซ่อน รักนะเด็กโง่ ถ้าไม่โง่ไม่รัก หรือรักประเภทขาดเธอไม่ได้ จะตายวันนี้ วันพรุ่ง
พุทธ | 282 Views
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) โปรด ฯ ให้สร้างเสาชิงช้าขึ้น
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) โปรดเกล้า ฯ ให้พระครูสิทธิชัย (กระต่าย) สร้างเสาชิงช้าขึ้นตรงหน้าเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ในพระนคร เพื่อใช้ในพิธีโล้ชิงช้า อันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีตรียัมปวายเพื่อต้อนรับพระอิศวร หนึ่งในเทพตรีมูรติของของศาสนาพร
Others | 155 Views
รายงานพิเศษ : พระเมรุมาศ กับสื่อสัญลักษณ์ถึงความมั่นคงของประเทศ พระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์
พระเมรุมาศตามโบราณราชประเพณีกรุงศรีอยุธยานั้นมีความยิ่งใหญ่โอฬารมาก สอดคล้องกับหลักที่ว่า การสร้างพระเมรุมาศถือเป็นความมั่นคงของประเทศ พระเมรุมาศของรัชกาลใดยิ่งใหญ่ กิตติศัพท์จะขจรเลื่องลือ ประกาศให้รับรู้ว่าบ้านเมืองรัชกาลนั้นเข้มแข็งให้เป็นที่เกรงขามแก่
Others | 3K Views
ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (ตอนที่ 1)
พระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ทรงบุษบก 9 ยอด มีรูปแบบการก่อสร้างที่วิจิตรตระการตาและยิ่งใหญ่ตามแนวคิดเรื่องคติจักรวาลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนา โดยเปรียบพระเมรุมาศเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมรุอันเป็นศูนย์กลางของจ
Others | 7K Views
สูญเสีย แต่ไม่ เสียศูนย์ ... ทำงานให้พ่อภูมิใจ
ใคร ๆ ต่างก็เคยสูญเสีย ... เมื่อสองปีก่อนที่เราเสียพ่อไป เราไม่อยากทำงานเลย จำได้ว่าหยุดงานไปหนึ่งอาทิตย์เต็ม ๆ แม้กลับมาทำงานได้ก็ไม่เต็มร้อยมาตอนนี้เราเสียพ่ออีกครั้ง ! แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม เพราะเรากลับอยากทำงาน อยากหาอะไรทำก็ได้ให้ยุ่ง ๆ เข้าไว้
Others | 735 Views

Webboard : ศาสนา

กระทู้ล่าสุด
Follow us