Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

Quote

Editor's Picks
ชีวิตนี้ ไม่นาน โลกอันนี้เพียงแต่เป็นทางผ่าน
ชีวิตนี้ ไม่นาน โลกอันนี้เพียงแต่เป็นทางผ่าน ... เรื่องดีขนาดไหน เรื่องไม่ดีขนาดไหน ผ่านไปแล้ว จะเป็นอดีตไปเสีย ถึงเรื่องปัจจุบันทั้งหมด ที่สุดก็จะต้องกลายเป็นเรื่องอดีตไป ผ่านไปทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นอดีต จึงว่าอะไรที่เป็นปัจจุบันนี่ อะไรที่คิด
Quote | 297 Views
ชีวิตนี้ ไม่นาน โลกอันนี้เพียงแต่เป็นทางผ่าน
ชีวิตนี้ ไม่นาน โลกอันนี้เพียงแต่เป็นทางผ่าน ... เรื่องดีขนาดไหน เรื่องไม่ดีขนาดไหน ผ่านไปแล้ว จะเป็นอดีตไปเสีย ถึงเรื่องปัจจุบันทั้งหมด ที่สุดก็จะต้องกลายเป็นเรื่องอดีตไป ผ่านไปทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นอดีต จึงว่าอะไรที่เป็นปัจจุบันนี่ อะไรที่คิด
Quote | 297 Views
รวมโอวาทธรรมคำสอน และประวัติของ หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย
โอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย สม่ำเสมอในการปฏิบัติ ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติด้วยปฏิปทาที่แน่วแน่และต่อเนื่อง ให้ทำด้วยความสันโดษและตั้งใจลดละอย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงความจริงที่ว่า ตัวเราไม่มี ก็ให้ถือว่า
Quote | 1K Views
ละครน้ำเน่า โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
ละครน้ำเน่า โดย พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
Quote | 751 Views
เป็ดก็เป็นเป็ด ไก่ก็เป็นไก่ โดย หลวงปู่ชา สุภัทโท
คนสองคนเห็นเป็ดตัวหนึ่ง ไก่ตัวหนึ่ง คนหนึ่งคิดอยากจะให้ไก่เป็นเป็ด เป็ดเป็นไก่ มันก็เป็นไปไม่ได้ ในชั่วชีวิตหนึ่งมันก็ไม่เป็นให้ ถ้าคนนี้คิดอย่างนี้ไม่หยุดก็ต้องทุกข์ คนที่สองเห็นเป็ดก็เป็นเป็ดไก่ก็เป็นไก่ นั่นแหละ ปัญหาไม่มี เห็นถูกแล้วไม่ทุกข์อย่
Quote | 826 Views

Webboard : Quote

กระทู้ล่าสุด
Follow us