Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การออกแบบโครงร่างสำหรับการเริ่มต้นทําเว็บไซต์

Posted By WebsiteBigbang | 08 มิ.ย. 63
64 Views

  Favorite

การออกแบบโครงร่างสำหรับส่วนของหน้าแรก
ส่วนของน่าจะเป็นชื่อไฟล์ index.html ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1โครงร่าง 2ส่วน Banner  3แล้วส่วนรายละเอียด

สาระสำคัญของการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ องค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเว็บไซต์คือการมีข้อความอธิบายถึงข้อมูลหรือข่าวสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปที่เข้ามาชมเวบไซต์ได้รับรู้ รวมถึงรูปภาพที่จะสามารถใช้ในการประกอบคำอธิบายได้เป็นอย่างดี ส่วนการเว้นช่องว่างระหว่างรถไฟกับพื้นหลังซึ่งหมายถึงควรมีช่องว่างเสริมคอร์ดด้านซ้ายขวา เพลงให้มองเห็นพื้นหลังด้านข้าง เพราะในปัจจุบันความละเอียดของหน้าจอมีความหลากหลายมากขึ้นจึงจำเป็นต้องออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมด้วยการเว้นช่องว่างไว้ด้วยการใส่สีรูปภาพพื้นหลังที่สวยงาม

การออกแบบภาพพื้นหลัง
ในปัจจุบันมีการใช้พื้นหลังให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือใช้รูปภาพที่ทำให้เว็บไซต์สวยงามยิ่งขึ้นอันเกิดจากหน้าจอที่มีความละเอียดมากขึ้น แล้วแต่แล้วคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะมีความละเอียดไม่เท่ากัน รับจ้างทำเว็บไซต์จึงต้องกำหนดให้เป็นกลางเพื่อผู้ชายทุกคนสามารถเข้าชมได้หน้าเว็บไซต์ไม่ล้นหน้าจอ ทั้งนี้ในส่วนของการกำหนดภาพพื้นหลังจะมี 2 ส่วนคือการออกแบบพื้นหลังโดยใช้สี และการออกแบบพื้นหลังโดยใช้รูปภาพ

--------------------------------------------------
อ้างอิง
https://www.bigbang.co.th/Web-Design
WebsiteBigbang: https://g.page/WebsiteBigbang
ภาพประกอบ: Photo by Farzad Nazifi on Unsplash
เนื้อหา: หนังสือเรียน การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
--------------------------------------------------

การออกแบบส่วนท้ายของเว็บไซต์หรือ Footer
การออกแบบส่วนท้ายของเว็บไซต์ต่อจากส่วนบน Header, ส่วนรายละเอียด Content และส่วนท้ายคือ Footer พร้อมทั้งอาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังหน้าได้อีกด้วย ในการใช้ข้อความในเว็บไซต์นั้นจะต้องมีการกำหนดรูปแบบของ css  ซึ่งสามารถกำหนดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งได้ นอนกัน  ลักษณะของตัวอักษรได้ หรือจะใช้กำหนดรูปแบบของตัวอักษรทั้งหน้าเว็บไซต์ก็ได้ ส่วนการถ่ายรูปภาพที่ได้ปรับแต่งให้พอดีแล้วก็จะทำให้ง่ายและสะดวกในการรับทำเว็บไซต์

ระบบนำทางของเว็บไซต์ จะเป็นการทำให้ผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆของรถไฟโดนอาจจะทำในรูปแบบของเมนูซึ่งเมนูก็จะมีหลายรูปแบบโดยจะเป็นข้อความปกติ   ส่วนติดต่อผู้ใช้ User Interface  จะเป็นส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้ระบบเพื่อรองรับการนำข้อมูลหรือคำสั่งเข้าไปสู่ระบบตลอดจนนำเสนอสารสนเทศกับผู้ใช้

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • WebsiteBigbang
  • 0 Followers
  • Follow