Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ชูแนวคิด Locally rooted, globally connected ส่งเสริมนักเรียนตระหนักถึงคุณค่าภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมเชื่อมโยงทักษะความรู้ ต่อยอดสู่สากล

Posted By Plook Parenting | 25 ก.ค. 62
9,959 Views

  Favorite

“โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ” (BASIS International School Bangkok) หนึ่งในเครือข่ายของ “เบซิส” หนึ่งในโรงเรียนชั้นนำที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา พร้อมเปิดสาขาแรกในอาเซียน

 

โดยโรงเรียนได้มุ่งเน้นการนำระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์เฉพาะของเบซิส มาพัฒนาทักษะเด็กไทยทั้งทางด้านวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังชูแนวคิด “Locally rooted, globally connected” ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมไทย พร้อมปลูกฝังให้ทั้งนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจรากฐานความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ พร้อมเปิดการเรียนการสอนวันที่ 19 สิงหาคม 2562 นี้

 

 

อลิซาเบธ ธีส ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ กล่าวว่า หลักสูตรของโรงเรียนเป็นรูปแบบเฉพาะของทางเบซิสเพียงที่เดียว เป็นระบบการสอนแบบ SET/LET โดยนำครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Subject Expert Teacher) เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น และครูผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Learning Expert Teacher) มาสอนร่วมกันและให้การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรม ความชอบ พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของนักเรียนได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังนำแนวคิด “Locally rooted, globally connected” ที่ให้ความสำคัญในความเป็นไทยมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เติบโตบนรากฐานของความเป็นไทย ก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของโลก

 

 

“นอกจากเบซิสจะมีหลักสูตรการศึกษาการศึกษาที่มีมาตรฐานในระดับโลกแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก โดยมีแนวคิดหลัก “Locally rooted, globally connected” ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยควบคู่ไปกับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสากล ทางโรงเรียนได้ตอกย้ำแนวคิดนี้โดยมีการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยทุกวัน ทั้งยังปลูกฝังความเป็นไทยในหัวใจ ภายในโรงเรียนมี “เรือนไทยทองสิมาวิชชาลัย” ที่ออกแบบโดย อาจารย์ณัฐกฤต สุนทรีรัตน์ นักออกแบบสถาปัตยกรรมไทยชื่อดัง เรือนไทยแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของโรงเรียนที่จะนำเสนอความเป็นไทยให้อยู่ท่ามกลางความเป็นสากลอย่างภาคภูมิ โดยจะเป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่ให้คุณค่าทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือศิลปะไทย เชื่อมโยงแก่นรากของความเป็นไทยกับความก้าวไกลของโลกสากลซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของโรงเรียนอันจะสร้างบุคคลกรคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต” อลิซาเบธ ธีสกล่าว

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

อุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร. 081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Parenting
  • 5 Followers
  • Follow