Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การเกษตร

การเพาะปลูก

Editor's Picks
พืชน้ำมัน
พืชน้ำมัน น้ำมันมีสองจำพวก จำพวกแรกเป็นน้ำมันแร่ซึ่งสูบขึ้นมาจากใต้ดินแล้วนำมาทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น เช่น ที่ใช้ในรถยนต์และยานพาหนะต่าง ๆ และนำมาทำเป็นวัสดุต่าง ๆ สำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย น้ำมันแร่นั้นกินไม่ได้นำไปปรุงอาหารก็ไ
Contents of the week
การเพาะปลูก
ผลการค้นหา 78 บทความ Last | Most View
“มะเขือเทศ” การปลูกมะเขือเทศที่บ้านเรา……
มะเขือเทศ เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมพืชหนึ่งของประเทศไทย โดยมะเขือเทศส่งโรงงานอุตสาหกรรม และมะเขือเทศรับประทานผลสด มะเขือเทศได้จัดเป็นพืชตระกูลพริกค่ะ และมะเขือก็มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ เป็นพืชชนิดหนึ่ง มีผู้นิยมบริโภคกันแพร่หลายทั้
โรคพืช
คนเราอาจเจ็บป่วยได้ทุกคน เด็กๆ บางคนคงเคยเป็นหวัด เป็นโรคหัด เป็นโรคอีสุกอีใส หรือเป็นโรคคางทูมกันมาแล้ว คนเราเป็นโรค เพราะมีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกาย หรือมีเชื้อโรคในร่างกายอยู่ก่อนเมื่อร่างกายอ่อนแอลงก็เกิดโรคขึ้นได้ บางคนได้รับอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอ ทำ
เทคนิคปลูกถั่วลันเตาในกระถางแบบอินทรีย์
การปลูกถั่วลันเตาในกระถางแบบอินทรีย์นั้นจะมีขั้นตอนปลูกยากหรือง่ายไหม จะมีเทคนิคและขั้นตอนในการทำอย่างไร และจะมีเทคนิคการดูแลยังไงให้ได้ผลเราไปดูกันเลยค่ะ @Tawanshine การปลูกถั่วลันเตาในกระถางนั้น เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ตอบสนองต่อคนในชุมชนเมือง