ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 94 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMB609928 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่2 20 ม.6 7.9K
SOMB609927 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่1 20 ม.6 18.5K
SOMB608585 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่8 20 ม.6 11.4K
SOMB608581 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่7 20 ม.6 7.7K
SOMB608577 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่6 20 ม.6 16.6K
SOMB608571 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่30 20 ม.6 18.9K
SOMB608540 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่24 20 ม.6 8.4K
SOMB608513 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่18 20 ม.6 13.4K
SOMB608508 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่14 20 ม.6 16.1K
SOMB607779 ข้อสอบ O-Net สังคมศึกษา ชุดที่9 20 ม.6 12.5K
SOMB607718 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่5 20 ม.6 10.8K
SOMB604204 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่4 20 ม.6 27.2K
SOMB604203 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่3 20 ม.6 12.6K
SOMB604202 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่2 20 ม.6 13.7K
SOMB604201 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2547) ชุดที่1 20 ม.6 11.1K
SOMB604003 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่4 20 ม.6 9.1K
SOMB604002 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่3 20 ม.6 6.9K
SOMB604001 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่2 20 ม.6 8.6K
SOMB604000 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2546) ชุดที่1 20 ม.6 8.9K
SOMB603817 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่8 20 ม.6 7.7K
SOMB603816 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่7 20 ม.6 8.7K
SOMB603815 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่6 20 ม.6 6.7K
SOMB603814 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่5 20 ม.6 8K
SOMB603788 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่4 20 ม.6 7.6K
SOMB603787 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย สังคมศึกษา(2545) ชุดที่3 20 ม.6 6.9K