ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 203 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB612691 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 2 15 ม.6 7.7K
SCMB612690 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2551 ชุดที่ 1 15 ม.6 19.3K
SCMB612321 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์(2549) ชุดที่2 15 ม.6 15.2K
SCMB612320 แนวข้อสอบวิชาฟิสิกส์(2549) ชุดที่1 15 ม.6 13.6K
SCMB612028 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่ 2 11 ม.6 28.3K
SCMB612025 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่ 1 11 ม.6 28.4K
SCMB612013 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่2 12 ม.6 12.6K
SCMB612012 แนวข้อสอบ O-NET ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1 12 ม.6 15.1K
SCMB612002 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่ 2 12 ม.6 12.3K
SCMB611985 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2549 ชุดที่ 1 12 ม.6 13.1K
SCMB611579 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่2 24 ม.6 11.1K
SCMB611578 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2552 ชุดที่1 27 ม.6 18.2K
SCMB611577 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่2 24 ม.6 7K
SCMB611576 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2551 ชุดที่1 27 ม.6 13.3K
SCMB611574 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่2 25 ม.6 6.8K
SCMB611572 แนวข้อสอบเข้า มข. วิชาฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่1 25 ม.6 10.4K
SCMB611001 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่4 20 ม.6 25.7K
SCMB610998 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่3 20 ม.6 12.8K
SCMB610990 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่2 22 ม.6 8.2K
SCMB610985 แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่1 10 ม.6 22.4K
SCMB610968 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่2 20 ม.6 15.4K
SCMB610949 ฟิสิกส์อะตอม ชุดที่ 1 10 ม.6 32.9K
SCMB610939 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2546) ชุดที่1 20 ม.6 20.8K
SCMB610903 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่2 20 ม.6 13K
SCMB610900 ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เคมี(2545) ชุดที่1 20 ม.6 12.6K