ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 256 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB612869 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 2 20 ม.6 4.3K
SCMB612868 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 เคมี ปี 2550 20 ม.6 5.1K
SCMB612867 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ฟิสิกส์ ปี 2550 ชุดที่ 1 20 ม.6 4.5K
SCMB612850 แนวข้อสอบ O-NET ชีววิทยา(2550) ชุดที่2 15 ม.6 5.4K
SCMB612848 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ชีววิทยา ปี 2550 ชุดที่ 1 15 ม.6 6.3K
TEMB012847 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่2 19 ม.6 14.7K
TEMB012846 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2553) ชุดที่1 19 ม.6 11.4K
TEMB012845 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่2 12 ม.6 9.8K
TEMB012834 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(2552) ชุดที่1 14 ม.6 7.1K
LAMB612833 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2551) ชุดที่3 20 ม.6 769
LAMB612832 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2551) ชุดที่2 20 ม.6 877
LAMB612831 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2551) ชุดที่1 20 ม.6 335
TEMB012826 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่5 20 ม.6 8.2K
TEMB012824 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่4 20 ม.6 4.6K
TEMB012822 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่3 20 ม.6 6.2K
TEMB012821 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่2 20 ม.6 5.9K
TEMB012819 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุดที่1 20 ม.6 7.7K
ARMB012818 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่2 16 ม.6 24.5K
ARMB012816 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2553) ชุดที่1 17 ม.6 9.1K
ARMB012807 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่2 16 ม.6 8.3K
ARMB012805 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(2552) ชุดที่1 17 ม.6 9.9K
ARMB012803 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่2 15 ม.6 8.2K
ARMB012802 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์ ชุดที่1 15 ม.6 7.6K
SOMB612801 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 5 20 ม.6 55.8K
SOMB612800 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 สังคมศึกษา ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ม.6 16.6K