ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 291 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA311314 ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ ม.3 30 ม.3 171.4K
SCMA311312 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชุดที่ 1 20 ม.3 69.4K
MAMA311306 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ม.3 27.9K
MAMA311297 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 43.3K
MAMA311294 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 28.4K
MAMA311293 แนวข้อสอบ ม. 3 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 1 20 ม.3 69.1K
SOMA311291 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 6 20 ม.3 35.5K
SOMA311290 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 21.9K
SOMA311289 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ม.3 16.1K
SOMA311287 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 15.5K
SOMA311286 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 17.5K
ARMA311245 อาชีพด้านศิลปะด้านการออกแบบ 9 ม.3 28.3K
SOMA311222 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ม.3 65.6K
HEMA311206 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 15 ม.3 54.2K
HEMA311204 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 15 ม.3 27.1K
HEMA311203 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 15 ม.3 32.9K
HEMA311202 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 32.4K
HEMA311201 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 18 ม.3 74.1K
ARMA311185 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 38.7K
ARMA311184 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่1 15 ม.3 58.6K
ARMA311183 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 27.4K
ARMA311182 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี(ปี2550-2553) ชุดที่1 15 ม.3 50.6K
ARMA311181 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ม.3 32.9K
ARMA311180 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ม.3 41.3K
THMA311174 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 48.5K