ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 291 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA311828 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 ม.3 44.1K
THMA311824 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระบรมราโชวาท 10 ม.3 81.5K
LAMA311823 ภาษาอังกฤษ ม.3 Present Continuous Tense 10 ม.3 91.7K
MAMA311819 อสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 10 ม.3 98.1K
MAMA311808 กราฟ 10 ม.3 50K
LAMA311802 ภาษาอังกฤษ ม.3 COMPARISION OF ADJECTIVE 10 ม.3 17.1K
THMA311801 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง อิศรญาณภาษิต 10 ม.3 90.5K
MAMA311791 กราฟ 10 ม.3 11.5K
LAMA311780 ภาษาอังกฤษ ม.3 Past Simple Tense 10 ม.3 63.2K
THMA311776 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 1 10 ม.3 56K
SOMA311773 พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั่่วโลก 10 ม.3 32.6K
LAMA311770 ภาษาอังกฤษ ม.3 Parts of speech 10 ม.3 29.2K
LAMA311750 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่9 19 ม.3 6.3K
LAMA311749 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่8 17 ม.3 2.6K
LAMA311748 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่7 14 ม.3 4.1K
LAMA311606 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่6 14 ม.3 8.3K
LAMA311605 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่5 21 ม.3 15.2K
LAMA311602 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่4 15 ม.3 16.4K
LAMA311589 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่3 20 ม.3 7.7K
LAMA311588 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่2 15 ม.3 4.6K
LAMA311587 แนวข้อสอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา ภาษาอังกฤษ ชุดที่1 15 ม.3 9.6K
SOMA311421 ข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ปี2554) ชุดที่2 16 ม.3 59.3K
SOMA311420 ข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ปี2554) ชุดที่1 15 ม.3 70.3K
HEMA311316 สุขศึกษาฯ 10 ม.3 120.4K
MAMA311315 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 147K