ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 211 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA300697 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่23 20 ม.3 35.5K
SOMA300696 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่22 20 ม.3 30.8K
SOMA300695 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่21 20 ม.3 25.1K
SOMA300694 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่20 20 ม.3 19.2K
SOMA300693 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่19 20 ม.3 20.8K
SOMA300692 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่18 20 ม.3 101K
SOMA300691 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่17 20 ม.3 16.4K
SOMA300690 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่16 20 ม.3 15.3K
SOMA300689 สังคมศึกษาม.3 ชุดที่15 20 ม.3 22K
SOMA300688 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่14 20 ม.3 13.6K
SOMA300687 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่13 20 ม.3 11.6K
SOMA300686 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่12 20 ม.3 11K
SOMA300685 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่11 20 ม.3 13.6K
SOMA300684 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่10 13 ม.3 30.1K
SOMA300683 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่9 20 ม.3 17.5K
SOMA300682 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่8 20 ม.3 16.5K
SOMA300681 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่7 20 ม.3 16.8K
SOMA200679 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่24 20 ม.2 43.4K
SOMA200678 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่22 20 ม.2 22K
SOMA200677 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่23 20 ม.2 18.1K
SOMA200676 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่21 20 ม.2 17.8K
SOMA200675 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่20 20 ม.2 28.4K
SOMA200674 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่19 20 ม.2 30.5K
SOMA200673 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่18 20 ม.2 18.9K
SOMA200672 วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่17 20 ม.2 14K