ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 211 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA103226 ประวัติศาสตร์ 20 ม.1 187.5K
SOMA202905 ทวีปยุโรป 20 ม.2 214.4K
SOMA102361 สังคมศึกษา ม.1 ความรู้รอบตัว 10 ม.1 70.3K
SOMA100804 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่34 14 ม.1 46.9K
SOMA100803 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่33 20 ม.1 24.1K
SOMA100801 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่32 20 ม.1 24.5K
SOMA100800 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่31 20 ม.1 17K
SOMA100799 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่30 20 ม.1 20K
SOMA100798 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่29 20 ม.1 18.1K
SOMA100767 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่28 20 ม.1 17.6K
SOMA100745 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่27 15 ม.1 18.2K
SOMA100744 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่26 15 ม.1 10.7K
SOMA100710 สังคมศึกษาม.1 ชุดที่25 20 ม.1 13K
SOMA100709 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่24 20 ม.1 9.1K
SOMA100708 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่23 20 ม.1 10.9K
SOMA100707 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่22 20 ม.1 12.2K
SOMA100706 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่21 20 ม.1 10.6K
SOMA100705 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่20 20 ม.1 11.2K
SOMA100704 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่19 20 ม.1 15K
SOMA100703 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่18 20 ม.1 12.5K
SOMA100702 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่17 20 ม.1 12.4K
SOMA100701 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่16 20 ม.1 11.1K
SOMA100700 สังคมศึกษาม.1 ชุดที่15 20 ม.1 11.7K
SOMA100699 วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่14 20 ม.1 11.8K
SOMA300698 วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่24 20 ม.3 48.6K