ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 211 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA209851 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่2 20 ม.2 14.9K
SOMA209850 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่1 20 ม.2 26.6K
SOMA209848 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่4 20 ม.2 14.7K
SOMA209846 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่3 20 ม.2 9.9K
SOMA209845 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่2 20 ม.2 13.7K
SOMA209844 แนวข้อสอบ พระพุทธศาสนา ชุดที่1 20 ม.2 138.6K
SOMA009837 เมืองหลวงของยุโรป 25 มัธยมต้น 6.5K
SOMA109826 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่10 15 ม.1 20K
SOMA109825 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่9 15 ม.1 7.7K
SOMA109824 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่8 20 ม.1 9.2K
SOMA109822 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่7 20 ม.1 11.6K
SOMA109820 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่6 20 ม.1 9K
SOMA109819 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่5 20 ม.1 9K
SOMA109818 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่4 20 ม.1 10.7K
SOMA109817 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่3 20 ม.1 9.8K
SOMA109816 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่2 20 ม.1 11.7K
SOMA109815 แนวข้อสอบ สังคมศึกษาฯ ชุดที่1 20 ม.1 17.6K
SOMA109813 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่5 15 ม.1 16.4K
SOMA109812 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่4 15 ม.1 39.2K
SOMA109811 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่3 15 ม.1 37.9K
SOMA109810 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่2 15 ม.1 11.8K
SOMA109809 แนวข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชุดที่1 15 ม.1 57.9K
SOMA207703 ทวีปอเมริกาเหนือ 10 ม.2 12.4K
SOMA207699 ทวีปยุโรป 10 ม.2 33K
SOMA006060 อาเซียน 20 มัธยมต้น 113.1K