ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 211 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA311222 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ม.3 67.6K
SOMA111221 ภูมิศาสตร์ ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย 5 ม.1 49.2K
SOMA111215 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 25 ม.1 110.2K
SOMA211138 เศรษฐศาสตร์อย่างง่าย 10 ม.2 46.8K
SOMA111108 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.1 41.8K
SOMA011068 แบบทดสอบอาณษจักรอยุธยา 10 มัธยมต้น 12.8K
SOMA211029 ประวัติศาสตร์อยุธยาชุดที่ 1 30 ม.2 186.8K
SOMA011009 แบบทดสอบอาณาจักรสุโขทัย 10 มัธยมต้น 58K
SOMA011003 ศาสนา 20 มัธยมต้น 15.5K
SOMA010954 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมารยาทชาวพุทธ 15 มัธยมต้น 19.6K
SOMA210890 อาณาจักรอยุธยา 5 ม.2 39.3K
SOMA210778 ทวีปเอเชียแบบง่าย 10 ม.2 100.2K
SOMA110769 พุทธสุภาษิต ม.1 5 ม.1 23.6K
SOMA310742 อเมริกาเหนือ 25 ม.3 12.3K
SOMA110700 โอเชียเนียและออสเตรเลีย 10 ม.1 61.3K
SOMA310609 อเมริกาใต้ 20 ม.3 26.5K
SOMA010586 ASEAN 15 มัธยมต้น 10.7K
SOMA310497 ประวัติศาสตร์จ้า 25 ม.3 53.5K
SOMA110490 เศรษฐศาสตร์ 10 ม.1 45.4K
SOMA110462 อาเซียน 25 ม.1 55.6K
SOMA310323 อเมริกาใต้ 7 ม.3 47.9K
SOMA010292 สัตว์และดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 20 มัธยมต้น 26.9K
SOMA110185 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 20 ม.1 154.8K
SOMA110178 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ 7 ม.1 19.8K
SOMA110175 รัฐธรรมนูญ 5 ม.1 30.8K