ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 211 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOMA311906 พระธรรม 20 ม.3 17.5K
SOMA311905 พระพุทธ 20 ม.3 43.2K
SOMA311828 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 10 ม.3 52.4K
SOMA211822 หน้าที่พลเมือง 10 ม.2 130.7K
SOMA111809 พุทธประวัติ 10 ม.1 103.2K
SOMA211796 การออมและการลงทุน 10 ม.2 83.6K
SOMA211793 บทบาทหน้าที่พลเมืองดีในสังคม 11 ม.2 52.7K
SOMA111789 การเมือง การปกครอง และกฏหมาย 10 ม.1 75K
SOMA211777 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11 ม.2 60.6K
SOMA311773 พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทั่่วโลก 10 ม.3 37.3K
SOMA011567 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยและภูมิศาสตร์โลก 10 มัธยมต้น 71K
SOMA011549 แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน ชุดที่3 15 มัธยมต้น 31.5K
SOMA011548 แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน ชุดที่2 15 มัธยมต้น 36.2K
SOMA111514 ภูมิศาสตร์ (สอบเข้าม.1) 10 ม.1 63.8K
SOMA211470 หลักธรรม - วันสำคัญ 5 ม.2 44.3K
SOMA111457 เศรษฐศาสตร์ 30 ม.1 74.9K
SOMA011450 แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน ชุดที่1 20 มัธยมต้น 120.3K
SOMA311421 ข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ปี2554) ชุดที่2 16 ม.3 61.8K
SOMA311420 ข้อสอบ Pre O-NET สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ปี2554) ชุดที่1 15 ม.3 73.3K
SOMA311314 ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ ม.3 30 ม.3 207.1K
SOMA311291 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 6 20 ม.3 39.4K
SOMA311290 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 23.9K
SOMA311289 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ม.3 17.4K
SOMA311287 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 16.6K
SOMA311286 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 สังคมศึกษา (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 18.6K