ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 193 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA100618 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 5 19 ม.1 16.3K
SCMA100617 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 4 20 ม.1 19.3K
SCMA300595 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 4 15 ม.3 116.3K
SCMA300594 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3 15 ม.3 43.1K
SCMA300593 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 20 ม.3 185.2K
SCMA300592 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 7 ม.3 115.5K
SCMA200574 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 6 12 ม.2 64.5K
SCMA200573 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 5 20 ม.2 25.1K
SCMA200572 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 4 20 ม.2 77.1K
SCMA200571 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 3 10 ม.2 33.7K
SCMA200570 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 2 15 ม.2 57.7K
SCMA200554 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 ชุดที่ 1 20 ม.2 113.6K
SCMA100544 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 4 10 ม.1 36.1K
SCMA100527 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 3 13 ม.1 27.9K
SCMA100526 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 2 10 ม.1 57.7K
SCMA100525 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 ชุดที่ 1 15 ม.1 40.8K
SCMA100279 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง เซลล์ ชุดที่ 5 15 ม.1 86.3K
SCMA100267 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการแพร่และออสโมซิส 15 ม.1 45.4K