ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 45 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB02347 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ 10 ป.5 17.6K
SCPB02231 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ ชุดที่ 1 7 ป.5 13.3K
SCPB501777 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 1 10 ป.5 23K
SCPB501311 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว ชุดที่ 2 15 ป.5 68.9K
SCPB501310 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง น้ำฟ้าและดวงดาว ชุดที่ 1 15 ป.5 91.2K
SCPB501309 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชุดที่ 2 15 ป.5 99.4K
SCPB501308 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชุดที่ 1 15 ป.5 72.3K
SCPB501307 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงและความดัน ชุดที่ 2 13 ป.5 59.4K
SCPB501306 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง แรงและความดัน ชุดที่ 1 15 ป.5 131.5K
SCPB501305 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง นานาวัสดุ ชุดที่ 2 15 ป.5 26.1K
SCPB501304 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง นานาวัสดุ ชุดที่ 1 15 ป.5 32.4K
SCPB501303 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชุดที่ 2 15 ป.5 20.3K
SCPB501302 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต ชุดที่ 1 15 ป.5 28.1K
SCPB501301 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สัตว์แพร่พันธุ์ ชุดที่ 2 15 ป.5 23K
SCPB501300 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง สัตว์แพร่พันธุ์ ชุดที่ 1 15 ป.5 40.1K
SCPB501299 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืชแพร่พันธุ์ ชุดที่ 2 15 ป.5 41.8K
SCPB501298 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืชแพร่พันธุ์ ชุดที่ 1 15 ป.5 47.6K
SCPB500264 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ความลับของน้ำ 10 ป.5 11.6K
SCPB500060 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 2 15 ป.5 38.6K
SCPB500058 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 1 15 ป.5 72.8K