ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 75 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB401280 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 30.3K
HEPB401279 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 22.2K
HEPB401278 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 21.9K
HEPB401277 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.4 20 ป.4 33.2K
HEPB401276 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ป.4 20 ป.4 55.6K
HEPB600721 แนวข้อสอบพลศึกษา 17 ป.6 378.1K
HEPB500720 แนวข้อสอบพลศึกษา 15 ป.5 185.2K
HEPB400719 แนวข้อสอบพลศึกษา 19 ป.4 132K
HEPB600146 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_5 10 ป.6 34.8K
HEPB600143 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_4 10 ป.6 35.9K
HEPB600142 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_3 10 ป.6 36.6K
HEPB600138 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_2 10 ป.6 30.1K
HEPB600135 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1_1 10 ป.6 38.1K
HEPB600130 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 5 10 ป.6 34.6K
HEPB600126 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 4 10 ป.6 27.1K
HEPB600123 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 3 10 ป.6 24.4K
HEPB600119 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 2 10 ป.6 26K
HEPB600116 มาตรฐานชั้นปีที่ 6 ชุดที่ 1 10 ป.6 28.6K
HEPB500113 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 5 10 ป.5 25.7K
HEPB500111 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 4 10 ป.5 25K
HEPB500109 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 3 10 ป.5 17.5K
HEPB500108 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 2 10 ป.5 23.4K
HEPB500106 มาตรฐานชั้นปีที่ 5 ชุดที่ 1 10 ป.5 23.9K
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) 29 ป.6 59.8K
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) 30 ป.5 52.8K