ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 75 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB402317 สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 20 ป.4 104.3K
HEPB502315 พลศึกษา ป.5 20 ป.5 89.4K
HEPB602157 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.6 15 ป.6 103.6K
HEPB602155 เรื่อง กีฬา ป.6 15 ป.6 178.7K
HEPB602153 เรื่อง กิจกรรมเสริมสุขภาพ ป.6 20 ป.6 63.4K
HEPB602151 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 58.1K
HEPB602149 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 66.3K
HEPB602147 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 62K
HEPB602145 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 57.4K
HEPB602143 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.6 20 ป.6 94.7K
HEPB602141 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 54.7K
HEPB501297 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.5 15 ป.5 58.2K
HEPB501295 เรื่อง กีฬา ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 69.3K
HEPB501294 เรื่อง เกมและการละเล่น ป.5 20 ป.5 51.5K
HEPB501293 เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.5 20 ป.5 33.8K
HEPB501292 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 48.4K
HEPB501289 เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 38.7K
HEPB501288 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.5 20 ป.5 45K
HEPB501287 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 19.4K
HEPB501286 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 23.2K
HEPB401285 เรื่อง พัฒนาสมรรถภาพ ป.4 10 ป.4 52.8K
HEPB401284 เรื่อง กีฬา ป.4 20 ป.4 60.9K
HEPB401283 เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป..4 20 ป.4 20.1K
HEPB401282 เรื่อง มั่นใจในลีลา ป.4 20 ป.4 18.5K
HEPB401281 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 35.2K