ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 75 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB013002 ยาเสพติด 5 ประถมปลาย 75.8K
HEPB512526 ยาเสพติด 7 ป.5 183.5K
HEPB612485 มาตรฐานชั้นปี ป.6 ชุด1 5 ป.6 221.8K
HEPB512133 ชีวิตมีค่า 5 ป.5 123.9K
HEPB611980 ความสำคัญของระบบภายในร่างกาย 10 ป.6 134K
HEPB611979 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2554) ชุดที่1 12 ป.6 157.3K
HEPB611976 ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ ปี 2552 25 ป.6 108.4K
HEPB611453 หมากรุก 5 ป.6 108.9K
HEPB611235 โรคเอดส์ 5 ป.6 137K
HEPB611167 โรคไข้หวัดนก 8 ป.6 86K
HEPB611143 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 16 ป.6 63.8K
HEPB611142 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 58.1K
HEPB611136 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 53.6K
HEPB611135 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 52.7K
HEPB611134 แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 88.8K
HEPB010122 วิชาสุขศึกษา 10 ประถมปลาย 126.9K
HEPB409821 ชีวิตและครอบครัว1 15 ป.4 109.5K
HEPB502877 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่3 15 ป.5 149.1K
HEPB502875 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 116.1K
HEPB502873 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.5 ชุดที่1 20 ป.5 220.5K
HEPB402827 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่5 20 ป.4 117.4K
HEPB402825 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่4 20 ป.4 76.8K
HEPB402823 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่3 20 ป.4 65K
HEPB402821 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่2 20 ป.4 80.1K
HEPB402813 สุขศึกษาและพละศึกษา ป.4 ชุดที่1 20 ป.4 111.1K