ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1591 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB400075 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 7 10 ป.4 18.9K
THPB400074 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 6 10 ป.4 18.7K
THPB400072 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 5 10 ป.4 21.5K
THPB400071 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 3 10 ป.4 375.6K
THPB400069 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 4 10 ป.4 24.6K
SCPB600068 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 5 10 ป.6 31.4K
THPB400067 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 2 10 ป.4 25K
THPB400066 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 1 10 ป.4 45K
SCPB600063 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 4 10 ป.6 65.1K
SCPB600062 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 10 ป.6 42.9K
SCPB500060 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 2 15 ป.5 39.6K
SCPB500058 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 1 15 ป.5 74.9K
SCPB400056 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 2 12 ป.4 39.2K
SCPB400054 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 1 12 ป.4 47.4K
HEPB600046 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 (ภาคความรู้) ปีการศึกษา 2551 29 ป.6 56.4K
HEPB500044 วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) ปีการศึกษา 2551 30 ป.5 48.5K