ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1591 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB413143 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง พระอภัยมณี 14 ป.4 27.3K
THPB413142 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง นิทานพื้นบ้าน 12 ป.4 16K
THPB413141 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ป. 4 คำเป็น คำตาย 20 ป.4 19.8K
THPB413110 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง คำที่ใช้ บรร และ บัน นำหน้า 15 ป.4 14.4K
THPB413109 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การใช้พจนานุกรม 10 ป.4 6.3K
LAPB613108 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 Articles 15 ป.6 44.1K
SCPB613106 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 134.8K
SCPB613104 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 100.8K
MAPB613103 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2 15 ป.6 106.1K
MAPB613102 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 1 15 ป.6 94.4K
LAPB613101 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่3 20 ป.6 42.2K
LAPB613100 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 24.5K
LAPB613099 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 48.6K
THPB613098 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย (ปี 2554) ชุดที่ 2 14 ป.6 106.6K
THPB613097 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย (ปี 2554) ชุดที่ 1 14 ป.6 73.4K
SCPB613071 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 1 10 ป.6 179.7K
MAPB013049 ฝึกคณิตคิดเร็ว 5 ประถมปลาย 43.3K
THPB513043 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การเขียน 5 ป.5 197.4K
THPB513006 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ภาษาถิ่น 5 ป.5 153.7K
HEPB013002 ยาเสพติด 5 ประถมปลาย 68K
SCPB613001 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อวกาศ ชุดที่ 3 5 ป.6 160.4K
MAPB512851 บวก ลบ คูณ หาร ไม่ยาก 5 ป.5 132.2K
SCPB412842 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 5 5 ป.4 119.2K
SCPB412841 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิด 5 ป.4 68K
LAPB612808 ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.6 ชุดที่1 5 ป.6 97.6K