ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 276 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEMA111896 งานอาชีพ 10 ม.1 77.7K
TEMA111894 งานช่าง 10 ม.1 40.1K
TEMA111890 งานเกษตร 10 ม.1 42.2K
TEMA111888 อาหารและโภชนาการ 10 ม.1 51.3K
TEMA111887 เสื้่อผ้าและเครื่่องแต่งกาย 10 ม.1 28.7K
TEMA111884 งานบ้าน 10 ม.1 36.7K
TEMA111834 โลกของอาชีพ 10 ม.1 20.5K
TEMA211825 ทำความรู้จักกับ Dreamweaver MX 2004 10 ม.2 24.2K
TEMA111816 การประดิษฐ์ของใช้ฯ 10 ม.1 16.8K
TEMA111805 อาหารกับการดำรงชีวิต 10 ม.1 16.9K
TEMA211795 เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 10 ม.2 25.9K
TEMA111787 งานบ้าน 2 10 ม.1 10.9K
TEMA111768 การดูแลและตกแต่งบ้าน 10 ม.1 8.8K
TEMA011696 สตอเบอรี่ 5 มัธยมต้น 8.1K
TEMA011686 สับปะรด 5 มัธยมต้น 4.3K
TEMA011682 สมุนไพร 5 มัธยมต้น 7.2K
TEMA011681 ลำไย 5 มัธยมต้น 4.5K
TEMA011680 มะปราง 5 มัธยมต้น 3.3K
TEMA111477 การถนอมอาหาร 5 ม.1 19.4K
TEPB611374 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 177.4K
TEPB611373 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 62.7K
TEPB611364 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 72.8K
TEPB611363 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 124.3K
TEMA111327 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ม.1 173.5K
TEMB611319 แนวข้อสอบO-net (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี) 20 ม.6 25K