ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 276 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEMA111896 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 งานอาชีพ 10 ม.1 102.8K
TEMA111894 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 งานช่าง 10 ม.1 48.3K
TEMA111890 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 งานเกษตร 10 ม.1 48.9K
TEMA111888 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 อาหารและโภชนาการ 10 ม.1 65.2K
TEMA111887 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 เสื้่อผ้าและเครื่่องแต่งกาย 10 ม.1 35.3K
TEMA111884 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 งานบ้าน 10 ม.1 51.7K
TEMA111834 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 โลกของอาชีพ 10 ม.1 26.3K
TEMA211825 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.2 ทำความรู้จักกับ Dreamweaver MX 2004 10 ม.2 30.3K
TEMA111816 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 การประดิษฐ์ของใช้ฯ 10 ม.1 23.4K
TEMA111805 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 อาหารกับการดำรงชีวิต 10 ม.1 21.4K
TEMA211795 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.2 เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 10 ม.2 29.9K
TEMA111787 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 งานบ้าน 2 10 ม.1 13.5K
TEMA111768 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 การดูแลและตกแต่งบ้าน 10 ม.1 12.3K
TEMA011696 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 สตอเบอรี่ 5 มัธยมต้น 8.7K
TEMA011686 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 สับปะรด 5 มัธยมต้น 4.8K
TEMA011682 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 สมุนไพร 5 มัธยมต้น 8.3K
TEMA011681 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 ลำไย 5 มัธยมต้น 4.9K
TEMA011680 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1-3 มะปราง 5 มัธยมต้น 3.7K
TEMA111477 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 การถนอมอาหาร 5 ม.1 23.6K
TEPB611374 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 182.3K
TEPB611373 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 65.4K
TEPB611364 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 75.5K
TEPB611363 แนวข้อสอบ O-NET วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 127.4K
TEMA111327 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 20 ม.1 194.3K
TEMB611319 แนวข้อสอบO-netการงานอาชึพและเทคโนโลยี ม.6 (หลักการเลือกใช้ผ้า,เทคโนโลยี) 20 ม.6 26.1K