ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 180 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPB401491 เรื่อง กิจกรรมนาฏศิลป์ ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 50.2K
ARPB401489 เรื่อง ประวัตินาฏศิลป์ ป.4 15 ป.4 43.7K
ARPB401485 เรื่อง กิจกรรมดนตรี ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 50K
ARPB401483 เรื่อง กิจกรรมดนตรี ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 74.7K
ARPB401477 เรื่อง งานสร้างสรรค์จากเศษวัสดุ ป.4 15 ป.4 27.4K
ARPB401475 เรื่อง การพิมพ์ภาพ ป.4 17 ป.4 44.7K
ARPB401473 เรื่อง การปั้น การแกะสลัก ป.4 16 ป.4 34.2K
ARPB401471 เรื่อง การเขียนภาพระบายสี ป.4 20 ป.4 37.9K
ARPA301359 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยทรงคุณค่า ป.3 20 ป.3 41.3K
ARPA301357 เรื่อง พื้นฐานนาฏศิลป์ไทย ป.3 20 ป.3 42.8K
ARPA301351 เรื่อง พื้นฐานการละคร ป.3 20 ป.3 18.5K
ARPA301347 เรื่อง ดนตรีน่ารู้ ป.3 20 ป.3 36.5K
ARPA301345 เรื่อง หลักการดนตรี ป.3 14 ป.3 52.7K
ARPA301343 เรื่อง เสียงดนตรีไพเราะ ป.3 20 ป.3 18.4K
ARPA301341 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.3 20 ป.3 38.5K
ARPA301339 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.3 ชุดที่2 15 ป.3 25K
ARPA301337 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.3 ชุดที่1 15 ป.3 27K
ARPA301335 เรื่อง ศิลปะกับความงามในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป.3 20 ป.3 21.8K
ARPA201213 เรื่อง ศิลปะการแสดงท้องถิ่น ป.2 20 ป.2 36.4K
ARPA201212 เรื่อง ละครสร้างสรรค์ ป.2 20 ป.2 18.9K
ARPA201211 เรื่อง นาฏศิลป์เบื้องต้น ป.2 20 ป.2 40.6K
ARPA201210 เรื่อง ลีลานาฏศิลป์ ป.2 20 ป.2 21.9K
ARPA201209 เรื่อง ตำนานการดนตรี ป.2 20 ป.2 14.3K
ARPA201208 เรื่อง ดนตรีกับชีวิต ป.2 20 ป.2 42.8K
ARPA201207 เรื่อง เครื่องดนตรีน่ารู้ ป.2 20 ป.2 16.4K