ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 180 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARMA111815 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชุดที่ 1 (ดนตรี) 10 ม.1 21.6K
ARPB611351 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 50.8K
ARPB611350 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 31K
ARPB611349 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 34.9K
ARPB611348 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 61.6K
ARMA311245 อาชีพด้านศิลปะด้านการออกแบบ 9 ม.3 29K
ARMA311185 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 38.7K
ARMA311184 แนวข้อสอบ O-NET นาฏศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่1 15 ม.3 59.1K
ARMA311183 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี(ปี2550-2553) ชุดที่2 15 ม.3 27.6K
ARMA311182 แนวข้อสอบ O-NET ดนตรี(ปี2550-2553) ชุดที่1 15 ม.3 50.9K
ARMA311181 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ม.3 33.4K
ARMA311180 แนวข้อสอบ O-NET ทัศนศิลป์(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ม.3 41.3K
ARPA010982 สีต่างๆ 5 ประถมต้น 35.3K
ARPA310792 ดนตรีง่ายๆ 5 ป.3 53K
ARMA310685 แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 20 ม.3 115.9K
ARPB610677 ดนตรีสากล ป.6 15 ป.6 59.9K
ARMA110621 ศิลป์ 10 ม.1 51.1K
ARPB610359 รำวงมาตรฐาน 10 ป.6 37.9K
ARMB410247 ดนตรีเบื้องต้น 5 ม.4 26.5K
ARPA010124 ทัศนศิลป์ 5 ประถมต้น 39.1K
ARMA110000 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ทัศนศิลป์) 20 ม.1 36.6K
ARMA309996 หน่วยที่ 1 ม.3 ดนตรี 20 ม.3 28.7K
ARMA209960 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1(ดนตรี) 20 ม.2 72.6K
ARMA109950 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (ดนตรี) 20 ม.1 37.6K
ARPA106666 วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่15 10 ป.1 33.9K