ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 258 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEPB602143 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.6 20 ป.6 89.2K
HEPB602141 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 51.9K
HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 72.4K
HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 113K
HEMB501623 สุขศึกษาและพละศึกษา ม.5 กีฬาเทควันโด 20 ม.5 25.1K
HEPB501297 เรื่อง สมรรถภาพทางกาย ป.5 15 ป.5 54.4K
HEPB501295 เรื่อง กีฬา ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 64.8K
HEPB501294 เรื่อง เกมและการละเล่น ป.5 20 ป.5 48.2K
HEPB501293 เรื่อง กิจกรรมเคลื่อนไหว ป.5 20 ป.5 31.3K
HEPB501292 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 45.2K
HEPB501289 เรื่อง สร้างเสริมสุขภาพ ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 35.5K
HEPB501288 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.5 20 ป.5 40.2K
HEPB501287 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 18.2K
HEPB501286 เรื่อง ธรรมชาติของชีวิต ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 21.6K
HEPB401285 เรื่อง พัฒนาสมรรถภาพ ป.4 10 ป.4 48.4K
HEPB401284 เรื่อง กีฬา ป.4 20 ป.4 56.4K
HEPB401283 เรื่อง กิจกรรมคลายเครียด ป..4 20 ป.4 18.2K
HEPB401282 เรื่อง มั่นใจในลีลา ป.4 20 ป.4 17.4K
HEPB401281 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 31.6K
HEPB401280 เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 27.2K
HEPB401279 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุดที่2 15 ป.4 20.4K
HEPB401278 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ ป.4 ชุดที่1 15 ป.4 19.4K
HEPB401277 เรื่อง ชีวิตและครอบครัว ป.4 20 ป.4 29.5K
HEPB401276 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ป.4 20 ป.4 48.8K
HEPA301275 เรื่อง กีฬา ป.3 20 ป.3 39.2K