ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 841 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB600157 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 8 10 ป.6 23.7K
SCPB600153 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 7 10 ป.6 28.3K
SCPB600150 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 6 10 ป.6 28K
SCPA300073 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ระบบนิเวศ ชุดที่ 2 15 ป.3 33.2K
SCPA300070 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ระบบนิเวศ ชุดที่ 1 15 ป.3 17.9K
SCPB600068 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 5 10 ป.6 31.2K
SCPB600063 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 4 10 ป.6 64.6K
SCPB600062 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 10 ป.6 42.5K
SCPB500060 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 2 15 ป.5 39.4K
SCPB500058 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 ชุดที่ 1 15 ป.5 74.4K
SCPB400056 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 2 12 ป.4 38.9K
SCPB400054 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 ชุดที่ 1 12 ป.4 47.1K
SCPA300052 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 2 10 ป.3 32.4K
SCPA300051 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 1 10 ป.3 91.1K
SCPA200049 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 2 ชุดที่ 1 30 ป.2 111K
SCMB400045 แบบฝึกหัด วิชาเคมี ม. 4 ชุดที่ 1 20 ม.4 144.7K