ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 841 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB613223 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 3 20 ม.6 4K
SCMB613222 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 2 20 ม.6 2.9K
SCMB613221 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 1 20 ม.6 7.4K
SCMB613220 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2556 ชุดที่ 2 12 ม.6 3.8K
SCMB613219 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2556 ชุดที่ 1 13 ม.6 3.6K
SCMB613218 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 2 12 ม.6 2.8K
SCMB613217 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 1 13 ม.6 4.1K
SCPB613106 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 133.5K
SCPB613104 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 99.8K
SCPB613071 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 1 10 ป.6 178K
SCMA113052 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 4 20 ม.1 120.8K
SCMA113051 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 20 ม.1 60K
SCPA113030 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 12 5 ป.1 43.6K
SCMA213014 Science M.2 English Program Food and Addictive Substances 5 ม.2 49.8K
SCPB613001 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อวกาศ ชุดที่ 3 5 ป.6 158.3K
SCMB612932 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 10 15 ม.6 31.5K
SCMB612929 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 9 15 ม.6 10K
SCMB612928 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 8 15 ม.6 9.3K
SCMB612927 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 7 15 ม.6 8.2K
SCMB612925 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 6 15 ม.6 7K
SCMB612914 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 5 15 ม.6 5.6K
SCMB612906 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่9 16 ม.6 6.1K
SCMB612902 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 9 15 ม.6 5.2K
SCMB612900 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 7 15 ม.6 2.5K
SCMB612897 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 6 20 ม.6 4.4K