ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 837 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB613218 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 2 12 ม.6 1.9K
SCMB613217 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 1 13 ม.6 3.1K
SCPB613106 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่2 15 ป.6 127.8K
SCPB613104 ข้อสอบ Pre O-NET วิทยาศาสตร์(ปี2554) ชุดที่1 15 ป.6 94.3K
SCPB613071 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 1 10 ป.6 178K
SCMA113052 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 4 20 ม.1 86.8K
SCMA113051 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 1 เรื่อง กระบวนการในการดำรงชีวิตของพืช ชุดที่ 3 20 ม.1 48.9K
SCPA113030 แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 12 5 ป.1 43.6K
SCMA213014 Science M.2 English Program Food and Addictive Substances 5 ม.2 39.7K
SCPB613001 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 เรื่อง อวกาศ ชุดที่ 3 5 ป.6 141.3K
SCMB612932 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 10 15 ม.6 30.4K
SCMB612929 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 9 15 ม.6 8.9K
SCMB612928 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 8 15 ม.6 8.5K
SCMB612927 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 7 15 ม.6 7.4K
SCMB612925 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 6 15 ม.6 6.6K
SCMB612914 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2553 ชุดที่ 5 15 ม.6 5K
SCMB612906 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์(2552) ชุดที่9 16 ม.6 5.4K
SCMB612902 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 9 15 ม.6 4.1K
SCMB612900 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 7 15 ม.6 2.5K
SCMB612897 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 6 20 ม.6 3.4K
SCMB612894 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ม.6 3K
SCMB612892 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6 20 ม.6 4.9K
SCMB612890 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5 20 ม.6 3.7K
SCMB612880 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4 20 ม.6 3K
SCMB612879 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3 20 ม.6 5.9K