ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 581 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB612417 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2552 20 ป.6 117.6K
THPB512414 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 131.4K
THPA112396 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 สระ 5 ป.1 165.2K
THPB012267 ภาษาไทย ป.4-ป.6 ไทยน่ารู้ 5 ประถมปลาย 71.1K
THMA112241 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระราม 5 ม.1 156.3K
THPA212135 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราตัวสะกด 5 ป.2 104.6K
THPA312097 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ 5 ป.3 110.5K
THPB412095 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การอ่านคำ 5 ป.4 129.4K
THPB612005 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง การอ่าน 5 ป.6 172.8K
THPB511997 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 1 5 ป.5 127K
THPA311958 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำควบกล้ำ 10 ป.3 154.5K
THPA211951 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย 10 ป.2 3.5K
THPB411920 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 30 5 ป.4 66.6K
THPA011911 ภาษาไทย ป.1 - ป.3 ข้อใดใช้คำถูก 5 ประถมต้น 28.6K
THPA311900 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง อักษรนำ 10 ป.3 6.9K
THMA311895 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การคัดลายมือ 10 ม.3 98K
THMA311892 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร 10 ม.3 84.7K
THMA311889 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 10 ม.3 55.1K
THMA311883 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ 10 ม.3 54.5K
THMA111878 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 10 ม.1 92.6K
THMA311877 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 10 ม.3 155.6K
THMA211849 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง กลอนสุภาพ 10 ม.2 112.7K
THMA211848 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 10 ม.2 84.6K
THMA211841 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การพูดสรุปความเรื่องที่ฟังและดู 10 ม.2 51.4K
THPA311836 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 มาตราตัวสะกด 10 ป.3 81.2K