ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 583 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB612421 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 2 12 ป.6 153.5K
THPB612420 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 1 12 ป.6 134.2K
THPB612417 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2552 20 ป.6 130.4K
THPB512414 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 154.6K
THPA112396 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 สระ 5 ป.1 194.8K
THPB012267 ภาษาไทย ป.4-ป.6 ไทยน่ารู้ 5 ประถมปลาย 71.6K
THMA112241 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง สมิงพระราม 5 ม.1 194.1K
THPA212135 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราตัวสะกด 5 ป.2 119.4K
THPA312097 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ 5 ป.3 130.1K
THPB412095 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 เรื่อง การอ่านคำ 5 ป.4 131.6K
THPB612005 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง การอ่าน 5 ป.6 191.9K
THPB511997 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 ชุดที่ 1 5 ป.5 137.9K
THPA311958 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำควบกล้ำ 10 ป.3 177.3K
THPA211951 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย 10 ป.2 12.4K
THPB411920 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 4 ชุดที่ 30 5 ป.4 68.2K
THPA011911 ภาษาไทย ป.1 - ป.3 ข้อใดใช้คำถูก 5 ประถมต้น 31.8K
THPA311900 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง อักษรนำ 10 ป.3 18K
THMA311895 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การคัดลายมือ 10 ม.3 106.7K
THMA311892 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร 10 ม.3 97.2K
THMA311889 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 10 ม.3 63.1K
THMA311883 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ 10 ม.3 66.2K
THMA111878 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 1 เรื่อง บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก 10 ม.1 113.7K
THMA311877 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 10 ม.3 190.3K
THMA211849 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง กลอนสุภาพ 10 ม.2 135.7K
THMA211848 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 10 ม.2 98.4K