ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 581 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA013029 ภาษาไทย ม.1 - ม.3 คำประสม 5 มัธยมต้น 34.9K
THPB513006 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ภาษาถิ่น 5 ป.5 151.8K
THMB612711 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 4 20 ม.6 95.2K
THMB612710 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 3 20 ม.6 18K
THMB612709 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 2 20 ม.6 28.8K
THMB612708 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2553 ชุดที่ 1 20 ม.6 28.8K
THMB612707 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 5 20 ม.6 9.9K
THMB612706 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 4 20 ม.6 7.9K
THMB612705 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 3 20 ม.6 7.5K
THMB612694 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 2 20 ม.6 7.6K
THMB612693 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ปี 2552 ชุดที่ 1 20 ม.6 18.5K
THMB612688 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 5 20 ม.6 10.9K
THMB612687 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 4 20 ม.6 7.8K
THMB612686 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 3 20 ม.6 6.8K
THMB612685 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 2 20 ม.6 7K
THMB612684 แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาไทย ชุดที่ 1 20 ม.6 7.8K
THPB512622 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง สังข์ทอง 5 ป.5 148.7K
THMB612619 แบบทดสอบ SMART-I วัดความสามารถด้านการอ่าน 15 ม.6 18.9K
THPA012586 ภาษาไทย ป.1-ป.3 ข้อใดผิด 20 ประถมต้น 15.6K
THPB512525 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การรักษา วาจา มารยาท 5 ป.5 95.4K
THPA212497 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 2 5 ป.2 151K
THPA212496 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 3 5 ป.2 105.9K
THPB612424 เตรียมสอบเข้า ม.1 ภาษาไทย ชั้น ป. 6 5 ป.6 365.6K
THPB612421 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 2 12 ป.6 142.8K
THPB612420 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 1 12 ป.6 124.5K