ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 583 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA300061 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 25 10 ป.3 16.4K
THPA300059 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 26 10 ป.3 16.9K
THPA300057 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 27 10 ป.3 17.8K
THPA300055 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 23 15 ป.3 23.2K
THPA300053 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 28 20 ป.3 91.6K
THPA100050 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 30 10 ป.1 29.9K
THPA100048 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 31 20 ป.1 27.6K
THPA100047 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 32 20 ป.1 102K