ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 4830 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB613534 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561 32 ป.6 2.6K
THMB613533 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปี 2561 70 ม.6 1.3K
THMA313532 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561 52 ม.3 1.4K
SCMA313531 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 45 ม.3 3.8K
KA013530 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 58 ม.6 2.4K
MAMA313529 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 30 ม.3 5.9K
LAMB613527 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 1 80 ม.6 9.5K
MB613526 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 40 ม.6 7K
LAMA313525 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 1 50 ม.3 0
PB613524 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 66 ป.6 24.3K