ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 4876 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
013609 ความเข้าใจพื้นฐาน เทคโนโลยีสื่อสารยุค 5G 5 อุดมศึกษา 3.6K
013608 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product Development) 10 อุดมศึกษา 894
013607 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิทยาศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.4K
013606 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภาษาไทย 20 ไม่ระบุระดับชั้น 905
013605 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก วิชาการศึกษา 20 ไม่ระบุระดับชั้น 1.7K
013604 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก สังคมศึกษา 20 ไม่ระบุระดับชั้น 771
013603 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก คณิตศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 893
013602 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความสามารถในการวิเคราะห์ 28 ไม่ระบุระดับชั้น 1K
013601 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ข วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 836
013600 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 10 ไม่ระบุระดับชั้น 2.3K
013599 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาคณิตศาสตร์ 20 ไม่ระบุระดับชั้น 382
013598 แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ภาค ก วิชาภาษาอังกฤษ 10 ไม่ระบุระดับชั้น 605
LAMA313595 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 3 Prefix / Suffix 25 ม.3 13.4K
LAMB413594 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 4 Subject – Verb Agreement 20 ม.4 9.1K
013593 ข้อสอบเสมือนจริง ก.พ. ภาค ก (ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) 30 ไม่ระบุระดับชั้น 36.7K
LAMB513592 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 5 Passive Voice 15 ม.5 5.9K
LAMB413591 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.4 If Clause 20 ม.4 3.5K
LAMB613590 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.6 Reduced Relative Clause 14 ม.6 7.6K
LAMB613589 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Conjunctive Adverbs 15 ม.6 4.9K
LAMB613588 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Relative Clause 15 ม.6 2.1K
LAMB613587 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Sentence Structure 15 ม.6 2.5K
LAMB613586 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Subordinating Conjunction 15 ม.6 1.2K
LAMB613585 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Coordinating Conjunction 11 ม.6 1.6K
LAMB613584 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Correlative Conjunction 20 ม.6 1.6K
LAMB613583 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 6 Participle 15 ม.6 1.4K