ค้นหาข้อสอบ
ข้อสอบภาษาต่างประเทศ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMA312165 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 185.8K
LAMA312166 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 19.2K
LAMA312167 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 3 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 21.7K
LAMA312168 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 4 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 22.2K
LAMA312169 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 5 (ระดับ intermediate) 20 ม.3 41.9K
LAMB612170 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 1 (ระดับ advance) 15 ม.6 31.8K
LAMB612171 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 2 (ระดับ advance) 20 ม.6 7.3K
LAMB612172 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 3 (ระดับ advance) 15 ม.6 15.8K
LAMB612173 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 4 (ระดับ advance) 20 ม.6 15.8K
LAMB612174 ข้อสอบ Reading ชุดที่ 5 (ระดับ advance) 15 ม.6 84.5K