ค้นหาข้อสอบ
ข้อสอบภาษาไทย ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 29.6K
THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 16.1K
THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.6K
THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ม.6 12.8K
THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ม.6 14.6K
HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 108.2K
HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 69.7K
ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ม.6 89.9K
ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ม.6 97.7K
ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ม.6 100.9K
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 29.6K
THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 16.1K
THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.6K
THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ม.6 12.8K
THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ม.6 14.6K
HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 108.2K
HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 69.7K
ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ม.6 89.9K
ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ม.6 97.7K
ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ม.6 100.9K
ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 29.6K
THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 16.1K
THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.6K
THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ม.6 12.8K
THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ม.6 14.6K
HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 108.2K
HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 69.7K
ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ม.6 89.9K
ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ม.6 97.7K
ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ม.6 100.9K
ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 29.6K
THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 16.1K
THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.6K
THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ม.6 12.8K
THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ม.6 14.6K
HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 108.2K
HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 69.7K
ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ม.6 89.9K
ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ม.6 97.7K
ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ม.6 100.9K
ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 29.6K
THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 16.1K
THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.6K
THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ม.6 12.8K
THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ม.6 14.6K
HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 108.2K
HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 69.7K
ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ม.6 89.9K
ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ม.6 97.7K
ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ม.6 100.9K
ข้อสอบศิลปะ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 29.6K
THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 16.1K
THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.6K
THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ม.6 12.8K
THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ม.6 14.6K
HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 108.2K
HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 69.7K
ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ม.6 89.9K
ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ม.6 97.7K
ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ม.6 100.9K
ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 29.6K
THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 16.1K
THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.6K
THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ม.6 12.8K
THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ม.6 14.6K
HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 108.2K
HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 69.7K
ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ม.6 89.9K
ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ม.6 97.7K
ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ม.6 100.9K
ข้อสอบภาษาต่างประเทศ ดูเพิ่มเติม >
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMB602005 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 29.6K
THMB602009 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 16.1K
THMB602011 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 3 20 ม.6 13.6K
THMB602013 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 4 20 ม.6 12.8K
THMB602015 ข้อสอบ O-Net ภาษาไทย ปี 2551 ชุดที่ 5 20 ม.6 14.6K
HEMB602017 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 1 20 ม.6 108.2K
HEMB602019 ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2551 ชุดที่ 2 20 ม.6 69.7K
ARMB602021 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 1 14 ม.6 89.9K
ARMB602023 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 2 13 ม.6 97.7K
ARMB602025 ข้อสอบ O-Net วิชาศิลปะ ปี 2551 ชุดที่ 3 13 ม.6 100.9K