ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 1221 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMB613546 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 2 80 ม.6 3.4K
LAMB613541 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 ปี 2561 79 ม.6 848
MAMB613540 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 ปี 2561 32 ม.6 2K
SCMB613539 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 50 ม.6 1.6K
SOMB613538 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 ปี 2561 80 ม.6 2.3K
THMB613533 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 ปี 2561 70 ม.6 5.6K
KA013530 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 58 ม.6 12.2K
LAMB613527 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 6 ชุดที่ 1 80 ม.6 21.4K
MB613526 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 40 ม.6 13.8K
MB613516 TCAS Up Skill : PAT 1 คณิตศาสตร์ 30 ม.6 12.7K
MB613515 TCAS Up Skill : GAT ภาษาอังกฤษ 60 ม.6 9.5K
MB613500 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.6 90 ม.6 19.7K
MB613499 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ชั้น ม. 6 80 ม.6 304
KA013498 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม. 6 80 ม.6 16.2K
KA013497 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 100
KA013496 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 12.2K
MB613480 แนวข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษา จีน ชุดที่ 3 100 ม.6 80
MB613478 ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.6 90 ม.6 3.5K
MB613475 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.6 89 ม.6 10K
MB613472 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.6 40 ม.6 4K
MB613469 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6 90 ม.6 2.5K
MB613466 ข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม.6 80 ม.6 86
MB613463 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ตุลาคม 2553 60 ม.6 2.1K
MB613462 ข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ มีนาคม 2553 60 ม.6 926
MB613461 แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ 2561 60 ม.6 142