ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 299 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
LAMA313595 แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม. 3 Prefix / Suffix 25 ม.3 9.9K
LAMA313576 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ปีการศึกษา 2562 50 ม.3 15.3K
SCMA313575 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ปีการศึกษา 2562 40 ม.3 21K
MAMA313574 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ปีการศึกษา 2562 20 ม.3 27.4K
MA313573 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา 2562 40 ม.3 2.6K
SCMA313555 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3 45 ม.3 202
MAMA013554 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3 30 ม.3 45.7K
LAMA313551 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 3 50 ม.3 22.9K
SCMA313549 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 45 ม.3 60.8K
MAMA313547 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 30 ม.3 17.2K
SCMA313545 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2561 39 ม.3 34.1K
LAMA313537 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 2 50 ม.3 17.9K
MAMA313536 ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 ปี 2561 20 ม.3 19.1K
LAMA313535 ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.3 ปี 2561 50 ม.3 17.6K
THMA313532 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561 52 ม.3 59.7K
SCMA313531 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 45 ม.3 60.1K
MAMA313529 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 30 ม.3 50.7K
LAMA313525 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม. 3 ชุดที่ 1 50 ม.3 12.9K
MA313510 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 50 ม.3 31.1K
MA313509 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาต่างประเทศ ม. 3 50 ม.3 14.2K
MA313508 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 45 ม.3 18.3K
MA313507 แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ม.3 50 ม.3 2.3K
MA313506 แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม.3 30 ม.3 40.1K
MA313495 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 5 45 ม.3 11.1K
MA313494 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุด 4 45 ม.3 1K