ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 173 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA213014 Science M.2 English Program Food and Addictive Substances 5 ม.2 38.4K
SCMA212680 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 10 ม.2 57.7K
MAMA212507 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่6 10 ม.2 70.7K
MAMA212506 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่5 14 ม.2 24K
MAMA212505 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่4 14 ม.2 20.5K
MAMA212504 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่3 15 ม.2 34.4K
MAMA212503 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่2 15 ม.2 28.3K
MAMA212499 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.2 ชุดที่1 15 ม.2 79.7K
SCMA212403 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2 7 ม.2 113.9K
MAMA212402 การถอดรากที่สอง 5 ม.2 87.8K
MAMA212392 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส 5 ม.2 70.7K
SOMA212318 เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์(อาณาจักรอยุธยา) 5 ม.2 52.4K
SCMA212127 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ธาตุ 5 ม.2 68.3K
SCMA212046 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง พันธุศาสตร์ (Genetic) 5 ม.2 22.3K
MAMA211916 การวัดความยาวและพื้นที่ 10 ม.2 78.8K
MAMA211915 อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 10 ม.2 153.2K
ARMA211855 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชุดที่ 2 (ดนตรี) 10 ม.2 31.6K
SCMA211851 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 10 ม.2 112.7K
THMA211849 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง กลอนสุภาพ 10 ม.2 100.2K
THMA211848 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 10 ม.2 76.1K
THMA211841 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การพูดสรุปความเรื่องที่ฟังและดู 10 ม.2 46.4K
SCMA211839 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3 10 ม.2 31.3K
THMA211827 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 2 เรื่อง การวิเคราะห์สารจากสื่อที่เลือกฟังและดู 10 ม.2 21.1K
TEMA211825 ทำความรู้จักกับ Dreamweaver MX 2004 10 ม.2 24.1K
SOMA211822 หน้าที่พลเมือง 10 ม.2 109.9K