ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 404 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB513043 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การเขียน 5 ป.5 195.2K
THPB513006 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง ภาษาถิ่น 5 ป.5 151.9K
MAPB512851 บวก ลบ คูณ หาร ไม่ยาก 5 ป.5 130.1K
MAPB512753 ร้อยละง่ายๆ 5 ป.5 80.4K
SCPB512644 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง พืชและสัตว์น่ารู้ 6 ป.5 109K
THPB512622 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง สังข์ทอง 5 ป.5 148.8K
TEPB512606 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 10 ป.5 79.1K
MAPB512602 เรขาคณิตไม่ยากอย่างที่คิด 5 ป.5 48.5K
LAPB512597 ภาษาอังกฤษ ป.5 The Free time on the weekend 5 ป.5 44.5K
SOPB512542 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2 5 ป.5 62K
HEPB512526 ยาเสพติด 7 ป.5 154.3K
THPB512525 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง การรักษา วาจา มารยาท 5 ป.5 95.5K
LAPB512455 ภาษาอังกฤษ ป.5 คำศัพท์ง่ายๆ (Simple vocabulary) 10 ป.5 89.1K
TEPB512430 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 เสื้อผ้า และการซ่อมแซมเสื้อผ้า 5 ป.5 72.9K
LAPB512423 ภาษาอังกฤษ ป.5 ศัพท์ง่าย สบายมาก 5 ป.5 83.8K
THPB512414 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 5 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 131.5K
SOPB512393 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรกรุงธนบุรี 10 ป.5 93.7K
MAPB512378 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 20 ป.5 65.8K
MAPB512377 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 20 ป.5 81.9K
SCPB512296 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5 เรื่อง ลม ฟ้า อากาศ 10 ป.5 204.1K
SOPB512252 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนาในประเทศไทย 5 ป.5 74.3K
TEPB512225 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2 5 ป.5 49.6K
SOPB512217 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ป.5 54.8K
HEPB512133 ชีวิตมีค่า(ฉบับ1) 5 ป.5 110K
LAPB512124 ภาษาอังกฤษ ป.5 การสื่อสาร 5 ป.5 42.8K