ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 404 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB513043 การเขียน 5 ป.5 146.8K
THPB513006 ภาษาถิ่น 5 ป.5 113.6K
MAPB512851 บวก ลบ คูณ หาร ไม่ยาก 5 ป.5 90.3K
MAPB512753 ร้อยละง่ายๆ 5 ป.5 63.2K
SCPB512644 พืช สัตว์น่ารู้ 6 ป.5 109K
THPB512622 สังข์ทอง 5 ป.5 118.6K
TEPB512606 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 10 ป.5 66.4K
MAPB512602 เรขาคณิตไม่ยากอย่างที่คิด 5 ป.5 48.5K
LAPB512597 The Free time on the weekend 5 ป.5 44.5K
SOPB512542 สังคม เรื่อง ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 62K
HEPB512526 ยาเสพติด 7 ป.5 104.9K
THPB512525 การรักษา วาจา มารยาท 5 ป.5 83.7K
LAPB512455 คำศัพท์ง่ายๆ (Simple vocabulary) 10 ป.5 72.6K
TEPB512430 เสื้อผ้า และการซ่อมแซมเสื้อผ้า 5 ป.5 58K
LAPB512423 ศัพท์ง่าย สบายมาก 5 ป.5 70.9K
THPB512414 คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.5 115.3K
SOPB512393 อาณาจักรกรุงธนบุรี 10 ป.5 78.6K
MAPB512378 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 20 ป.5 65.8K
MAPB512377 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 20 ป.5 81.9K
SCPB512296 ลม ฟ้า อากาศ 10 ป.5 171.8K
SOPB512252 ศาสนาในประเทศไทย 5 ป.5 63.1K
TEPB512225 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2 5 ป.5 49.6K
SOPB512217 การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ป.5 44.6K
HEPB512133 ชีวิตมีค่า(ฉบับ1) 5 ป.5 84.3K
LAPB512124 การสื่อสาร 5 ป.5 42.8K