ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 261 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 73.9K
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 84.3K
PA112766 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 40.1K
LAPA312610 คำศัพท์ 5 ป.3 48.5K
MAPA312573 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ป.3 10 ป.3 92.6K
THPA312097 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ 5 ป.3 110.5K
SCPA312070 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 10 ป.3 101.4K
THPA311958 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำควบกล้ำ 10 ป.3 142.4K
THPA311900 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง อักษรนำ 10 ป.3 1.6K
THPA311836 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง มาตราตัวสะกด 10 ป.3 73.2K
THPA311790 ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม 10 ป.3 47.1K
LAPA311766 nouns 10 ป.3 33.3K
THPA311756 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.3 1K
THPA311751 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง หลักภาษาไทย 20 ป.3 77.2K
LAPA311727 พูดญี่ปุ่นพื้นฐานง่ายนิดเดียว 5 ป.3 41.5K
LAPA311722 เเดนอาทิตย์อุทัย 5 ป.3 17.5K
SCPA311532 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 10 ป.3 74.3K
MAPA311100 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ป.3 58.9K
SCPA310977 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 8 25 ป.3 37.4K
TEPA310965 พืชผักสวนครัว 10 ป.3 77.7K
THPA310959 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ลูกเเกะของซาฟียะห์ 5 ป.3 63.3K
MAPA310958 การคิดเลข คูณ หาร 10 ป.3 34.7K
THPA310917 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ภาษาพาที 10 ป.3 1.8K
MAPA310862 การหาร 10 ป.3 29.3K
LAPA310861 มาแปลคำศัพท์กันเถอะ 5 ป.3 36.9K