ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 261 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 158.2K
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 148.2K
PA112766 ภาษาอังกฤษ ป.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 72.9K
LAPA312610 ภาษาอังกฤษ ป.3 คำศัพท์ 5 ป.3 77K
MAPA312573 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 การบวก ลบ คูณ หาร 10 ป.3 170.4K
THPA312097 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ 5 ป.3 127.2K
SCPA312070 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 10 ป.3 131.9K
THPA311958 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำควบกล้ำ 10 ป.3 172.2K
THPA311900 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง อักษรนำ 10 ป.3 15.7K
THPA311836 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 มาตราตัวสะกด 10 ป.3 95.3K
THPA311790 ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม 10 ป.3 58K
LAPA311766 ภาษาอังกฤษ ป.3 nouns 10 ป.3 47.3K
THPA311756 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.3 12.2K
THPA311751 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง หลักภาษาไทย 20 ป.3 94.7K
LAPA311727 ภาษาญี่ปุ่น ป.3 พูดญี่ปุ่นพื้นฐานง่ายนิดเดียว 5 ป.3 56K
LAPA311722 ภาษาญี่ปุ่น ป.3 เเดนอาทิตย์อุทัย 5 ป.3 22.1K
SCPA311532 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 10 ป.3 97.7K
MAPA311100 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 ชุดที่ 1 20 ป.3 77.7K
SCPA310977 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ชุดที่ 8 25 ป.3 44K
TEPA310965 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 พืชผักสวนครัว 10 ป.3 91.4K
THPA310959 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ลูกเเกะของซาฟียะห์ 5 ป.3 69.7K
MAPA310958 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่อง การคิดเลข คูณ หาร 10 ป.3 47.1K
THPA310917 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ภาษาพาที 10 ป.3 11.1K
MAPA310862 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องการหาร 10 ป.3 36.9K
LAPA310861 ภาษาอังกฤษ ป.3 มาแปลคำศัพท์กันเถอะ 5 ป.3 46.9K