ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 257 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 55.2K
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 68.9K
PA112766 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 31.2K
LAPA312610 คำศัพท์ 5 ป.3 40.9K
MAPA312573 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ป.3 10 ป.3 71.8K
THPA312097 การใช้คำหรือกลุ่มคำ 5 ป.3 110.5K
SCPA312070 วิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและกการเคลื่อนที่ 10 ป.3 93.1K
THPA311958 คำควบกล้ำ 10 ป.3 136K
THPA311836 มาตราตัวสะกด 10 ป.3 67.6K
THPA311790 ลักษณนาม ชุดที่ 1 10 ป.3 44.2K
LAPA311766 nouns 10 ป.3 30.2K
THPA311751 หลักภาษา ชุดที่ 1 20 ป.3 72.6K
LAPA311727 พูดญี่ปุ่นพื้นฐานง่ายนิดเดียว 5 ป.3 37.5K
LAPA311722 เเดนอาทิตย์อุทัย 5 ป.3 16.4K
SCPA311532 วิทยาศาสตร์ ป.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 1 10 ป.3 68.8K
MAPA311100 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ป.3 58.9K
SCPA310977 วิทย์หนึ่งถึงยี่สิบห้าข้อ 25 ป.3 37.4K
TEPA310965 พืชผักสวนครัว 10 ป.3 73K
THPA310959 ลูกเเกะของซาฟียะห์ 5 ป.3 63.3K
MAPA310958 การคิดเลข คูณ หาร 10 ป.3 34.7K
MAPA310862 การหาร 10 ป.3 29.3K
LAPA310861 มาแปลคำศัพท์กันเถอะ 5 ป.3 34.8K
ARPA310792 ดนตรีง่ายๆ 5 ป.3 44.6K
SOPA310782 กรุงศรีอยุธยา 15 ป.3 39K
SCPA310731 แบบผึกหัดเรื่องหินและแร่ 20 ป.3 28.8K