ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 261 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPA313144 แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง 8 ป.3 87.9K
MAPA313068 ข้อสอบ การชั่ง ตวง วัด 5 ป.3 94.8K
PA112766 ภาษาอังกฤษ ป.3 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ป.3 45.3K
LAPA312610 ภาษาอังกฤษ ป.3 คำศัพท์ 5 ป.3 53.1K
MAPA312573 คณิตศาสตร์ การบวก ลบ คูณ หาร ป.3 10 ป.3 108.4K
THPA312097 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง การใช้คำหรือกลุ่มคำ 5 ป.3 110.5K
SCPA312070 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชุดที่ 2 10 ป.3 107.8K
THPA311958 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำควบกล้ำ 10 ป.3 149.5K
THPA311900 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง อักษรนำ 10 ป.3 4.2K
THPA311836 ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 3 มาตราตัวสะกด 10 ป.3 78.1K
THPA311790 ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม 10 ป.3 48.9K
LAPA311766 ภาษาอังกฤษ ป.3 nouns 10 ป.3 35.9K
THPA311756 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ 5 ป.3 2.3K
THPA311751 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง หลักภาษาไทย 20 ป.3 80K
LAPA311727 ภาษาญี่ปุ่น ป.3 พูดญี่ปุ่นพื้นฐานง่ายนิดเดียว 5 ป.3 44.3K
LAPA311722 ภาษาญี่ปุ่น ป.3 เเดนอาทิตย์อุทัย 5 ป.3 18.2K
SCPA311532 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ 10 ป.3 80.1K
MAPA311100 คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ป.3 58.9K
SCPA310977 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 ชุดที่ 8 25 ป.3 37.4K
TEPA310965 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.3 พืชผักสวนครัว 10 ป.3 80.8K
THPA310959 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง ลูกเเกะของซาฟียะห์ 5 ป.3 63.3K
MAPA310958 การคิดเลข คูณ หาร 10 ป.3 34.7K
THPA310917 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ภาษาพาที 10 ป.3 1.8K
MAPA310862 การหาร 10 ป.3 29.3K
LAPA310861 ภาษาอังกฤษ ป.3 มาแปลคำศัพท์กันเถอะ 5 ป.3 38.4K